FAQS – Preguntes més freqüents

Com actua l’acupuntura?

L’actuació de l’acupuntura és molt complexe. Encara no està del tot aclarit però cada dia es van descobrint part dels seus mecanismes d’acció.

Amb la punció dels punts d’acupuntura es produeixen uns estímuls locals que originen estímuls neurològics i desencadenar reaccions de secreció i d’inhibició de diferents substàncies neuro-mediadores i neuro-modul·ladores que actuen a diferents nivells corporals.

Amb aquestes accions ocasionades a nivell local i també a distància, l’Acupuntura pot actuar restaurant a la normalitat els canvis patològics ocasionats per les malalties i així poder millorar la simtomatologia i recuperar-se del procés patològic.

 

Per quines patologies serveix l’acupuntura?

L’acupuntura és útil per el tractament de moltes diverses malalties. Pot clicar aquí per veure les indicacions més freqüents.

Si no té clar que pugui servir per el seu cas, li recomanem que ens truqui al 93 458 2975 o al 644 387 122 i procurarem informar-lo detalladament.

 

Té contraindicacions l’acupuntura?

En molts pocs casos ens trobem que hi ha contraindicacions. Pot ser que algunes medicacions que estigui prenent puguin interferir amb el tractament d’acupuntura reduint els seus efectes. Normalment no hi ha cap contraindicació absoluta per tractar-se, incloent-hi en aquells casos en que el pacient està prenent antiagregants plaquetaris o anticoagulants com el Sintrom o les Heparines en que afecten a la coagulació de la sang. En aquests casos solament cal estar més atent per poder evitar hematomes..

 

Poden haver-hi  efectes secundaris amb l’acupuntura?

És molt poc probable que hi hagin efectes secundaris si es realitza el tractament d’una forma acurada per un metge acupuntor que tingui una bona formació i experiència reconeguda. Malgrat tot això, molt excepcionalment  ens podem trobar amb algun efecte secundari. A la primera visita ja ho informem detalladament.

 

Quantes sessions d’acupuntura necessitaré?

Aquesta és una pregunta habitual i que és difícil de respondre.

La quantitat de sessions d’acupuntura que calen per tractar una patologia, depèn directament de les característiques d’aquesta patologia, de la seva agudesa o cronicitat i de la situació i constitució de la persona

Podem dir que a les malalties agudes calen menys sessions i es solen curar més ràpid i que a les cròniques s’ha de tractar durant més temps i periòdicament.

 

Fa mal l’acupuntura?

A l’atravessar la pell normalment es nota una picada que molts pacients defineixen com la d’un mosquit , però com hi ha persones amb més sensibilitat ho poden notar més. Les agulles que es fan servir són molt primes (de 0.25 mm de diàmetre) per el que el dolor sol ser mínim.

Quan estan inserides les agulles, solem fer-hi una lleugera manipulació per poder millorar el seu efecte i que pot ocasionar alguna sensació  afegida que és beneficiosa.

 

Quins materials es fan servir?

Utilitzem sempre les agulles d’acer inoxidable estèrils i d’un sol ús. A l’auriculoteràpia utilitzem agulles més petites que al resta del cos o petites boles adherides amb un petit esparadrap. A la moxibustió barretes d’una planta xinesa (Artemisa) premsada i pel tractament amb les ventoses utilitzem les de vidre, o de plàstic .

Sempre som molt rigorosos en l’asèpsia de tot el material.

 

Si estic embarassada, s’em pot fer acupuntura?

Si.  Durant l’embaràs es pot tractar amb acupuntura, a més aquest és un moment en que poden aparèixer simptomatologies degudes al mateix embaràs i que es tracten fàcilment. Durant aquest període sols cal evitar uns certs punts d’acupuntura que estan contraindicats en aquesta etapa

 

He de preparar-me d’alguna forma abans de venir a fer la primera visita?

No cal fer cap preparació  prèvia, sols cal portar aquelles proves mèdiques (radiografies, TAC, ressonàncies, informes mèdics, analítiques…) que ja tingui per poder fer una millor valoració de la seva patologia.