Acupuntura Mèdica

L’Acupuntura és la part més coneguda de la Medicina Xinesa i que tracta les diferents patologies introduint unes agulles molt fines a uns punts específics del cos. Aquests punts d’acupuntura es tan distribuïts per tota la superfície corporal i connecten amb totes les diverses parts del cos a on es dirigeixen els efectes terapèutics.

Al puncionar aquests punts s’aconsegueix desencadenar la secreció o inhibició de diferents substàncies com citoquines, bradiquinines, pèptids i hormones entre altres, que produeixen efectes locals i que com també son neuro-mediadores i neuro-modul·ladores, actuen a altres zones del cos més llunyanes.

 

Com actua l’acupuntura?

L’Acupuntura actua corregint aquells possibles desequilibris de les diferents parts del cos ocasionats per diverses causes, siguin tant internes com externes. Tracta una gran diversitat de patologies sigui quina sigui la seva etiologia. L’efecte de l’acupuntura arriba a ser curatiu per a moltes malalties agudes, i a les cròniques a part de millorar la simptomatologia, s’intenta aturar el procés patològic i enfortir els mecanismes defensius per aconseguir una qualitat de vida millor.

Pràctica de l’Acupuntura

Abans de fer el tractament, al nostre Centre Mèdic d’Acupuntura, fem un estudi detallat de la persona i de la seva patologia considerant la globalitat de la seva simptomatologia. Personalitzem i considerem totes les peculiaritats personals esecífiques de cada pacient per poder elaborar el diagnòstic de la patologia el mes acurat possible per així poder aconseguir els màxims beneficis terapèutics.