Dr. Albert Garcia i Janeras

El Dr. Albert Garcia i Janeras, col·legiat 9536, a la clínica d’Acupuntura Barcelona.

El Dr. Albert Garcia i Janeras, es va llicenciar en Medicina a la  Universitat de Barcelona el 1975, obté l’especialitat de Medicina Interna i comença els estudis d’acupuntura a l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. Realitza activitat hospitalària de metge adjunt de Medicina Interna fins el 1989 en que mitjançant una beca del “Ministeri d’Afers Exteriors” i del Govern de Xina, arriba a Xina on cursa els estudis oficials per l’especialització en Acupuntura per a Metges, fins el 1992 a la Universitat de Medicina Xinesa de Nanjing.

Obté el màster d’acupuntura de la Universitat de Barcelona Fundació Bosch i Gimpera, i l’Acreditació Oficial de Metge Acupuntor del Col·legi de Metges de Barcelona el 2001.

A més de practicar l’Acupuntura, és professor d’acupuntura als Màsters i Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), Universitat Autònoma de Barcelona (Fac-Veterinària), Universitat de Lleida, Universitat de Santiago de Compostela, Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Sevilla, Universidad de San Antonio de Oporto, Universitat Central del Caribe (EEUU).

És autor de diversos articles en revistes de Medicina i Acupuntura. Ha participat en diferents Congressos, Cursos i Simposiums tant Nacionals com Internacionals.

A més del seu treball assistencial i docent, és un actiu impulsor pel reconeixement de l’acupuntura tant entre els metges de les altres especialitats, com a la societat en general, pel que ha participat en diferents debats i forums de discussió.

CURRICULUM


 • LLICENCIAT EN MEDICINA I CIRURGIA. Universitat de Barcelona, 1976.
 • METGE ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA. Universitat Barcelona, 1980.
 • METGE ESPECIALISTA EN ACUPUNTURA I MOXIBUSTIÓ. Universitat de Medicina Tradicional Xinesa de Nanjing. República Popular Xinesa. Setembre 2001.
 • POSTGRAU EN ACUPUNTURA I MOXIBUSTIÓ. Institut de Medicina Xinesa de Nanjing. República Popular Xinesa, 1992.
 • MÀSTER EN ACUPUNTURA I MOXIBUSTIÓ. Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera. Palau de les Heures. Barcelona. 2006.
 • DIPLOMA ACREDITATIU de CAPACITACIÓ en ACUPUNTURA. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Setembre 2004.

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia, Agost 1975. Universitat de Barcelona.
 • Estudis d’Acupuntura i Moxibustió. Hospital del Sagrat Cor. Barcelona. 1981-84.
 • Estudis del idioma Xinés (Mandarí). Especialització en Xinés mèdic. Universitat Normal de Nanjing (República Popular Xinesa), 1989-90.
 • Estudis de postgrau de Medicina Tradicional Xinesa (Especialitat: Acupuntura i Moxibustió) Institut de Medicina Tradicional Xinesa de Nanjing, Programa oficial xinés per la formació en Medicina China per a metges occidentals. 1990-92.
 • Professor d’Acupuntura Acreditat per el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico. E.E.U.U.

 • Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, i del Govern de la República Popular Xinesa, per estudiar el idioma Xinés a la Universitat Normal de Nanjing, i Acupuntura i Moxibustió al Institut de MedicinaTradicional Xinesa de Nanjing. Rep.Pop. China. 1989-92.

 • Pràctica de consulta privada d’Acupuntura des de l’any 1980 a Barcelona.
 • Responsable de l’Àrea de Medicines Complementàries. (Acupuntura, Homeopatia, Medicina Naturista) amb funcions de definició d’aquestes medicines, acreditació de professionals, i control de la practica. Agrupació Mútua. Barcelona. 1997-2004.
 • Metge Resident de la Unitat de Cures Intensives. Clínica l’Aliança Mataronina. 1976-1979.
 • Metge Adjunt de la Unitat de Cures Intensives. Clínica l’Aliança Mataronina. 1979-80.
 • Metge Adjunt del Servei de Med.Interna, Clínica l’Aliança Mataronina. 1980-89.
 • Metge Adjunt del Servei de Med.Interna, Hosp.Comarcal Sant Bernabé. Berga 1980.
 • Metge Adjunt del Servei de Urgències Hosp.Comarcal Sant Bernabé. Berga 1980-82.
 • Metge Adjunt del Servei de Med.Preventiva. Consorci Sanitari de Mataró, 1992-93
 • Metge del Servei Coordinador de Urgències de Barcelona (061- SCUB). 1994-2001.

 • Professor del Curs d’Introducció a l’Acupuntura per Estudiants de la Salut. Universitat de Barcelona. 1994-2000.
 • Professor del Curs d’Introducció a l’Acupuntura per Estudiants de la Salut. Universitat Autònoma Barcelona. 1996-98.
 • Professor del Màster d’Acupuntura. Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera. IL3. 1995-2018.
 • Professor del “Curso de Especialización en Acupuntura Tradicional China y Moxibustión”. Escuela Superior de Acupuntura Tradicional. Asociación Científica Médicos Acupuntores Sevilla “Huangdi”. Colegio de Médicos de la Província de Sevilla. 1996-2003.
 • Professor del “Master de Acupuntura y Moxibustión” de la Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela. Anys 1997-2015.
 • Professor del I Curso de Especialización e Introducción a laMedicina Tradicional China, su Diagnóstico y Famarcopea. Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela.. 2000-01.
 • Professor del “I Curso Superior de Quiromasaje” Quirotema. Univiversidad Barcelona. 1997.
 • Professor del “Curso de Especialización Medica en Acupuntura”. Universidad Central del Caribe. Bayamón. Puerto Rico (E.E.U.U.), Anys 2003, 2004, 2005 i 2006.
 • Catedrático Docente Internacional Adjunto. Cátedra especializada de Medicina Tradicional China y Acupuntura. Universidad Central del Caribe. Bayamon. Puerto Rico 2004.
 • Professor del Curso de Postgrado en Acupuntura. Universidad de Oporto. (Portugal) 2003-2014.
 • Professor del Màster d’Acupuntura de la Fundació Universitat de Lleida. 2008-2016.
 • Professor del I Postgrau en Acupuntura Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona. 2004-5.
 • Professor del MAster d’Acupuntura de la Universidad Andina Simón Bolivar de Quito, Equador. 2015.
 • Professor del Curs “Introducció a l’Acupuntura Mèdica” Centre d’Estudis Col·legials, COMB. 2003-2015.
 • Professor Col·laborador de Medicina Interna del Curs Rotatori. Universitat de Barcelona, 1979-1988.
 • Professor Col·laborador del Màster de Infermeria Geriàtrica. Escola Universitària de Bellvitge. Universitat de Barcelona. 1994.

 • 1ª Jornada de encuentro entre medicina convencional y medicinas complementarias. Barcelona, Novembre 1992. Ponència: “Tres años en Nanjing: Pràctica de la medicina tradicional en China. Taula Rodona: “Estratégia para el 2.000”.
 • Taula Rodona “Medicines Alternatives”. Facultat Medicina de Barcelona. Maig 1993.
 • Taules Rodones de Experiències personales en acupuntura.
 • I Curs d’Introducció a l’Acupuntura per a Estudiants de la Salut. Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Novembre de 1994.
 • II Curs de Introducción a l’Acupuntura per a Estudiants de la Salut. Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Octubre 1995.
 • Ponència: “Principios de tratamiento de las neoplasias utilizando acupuntura”. V Congreso Internacional de Medicina Tradicional China. Fundación Europea de MTC. Barcelona. 1997.
 • Taula rodona: “Reglas para la selección de puntos y protocolos de tratamientos en acupuntura”. V Curso Internacional de Farmacopea, Acupuntura y Medicina Tradicional China. Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Sevilla. 1998.
 • Ponència: “Exigencias de seguridad y eficacia terapéutica en la práctica clínica de la acupuntura”. WFAS’98 International Acupuncture Symposium. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies. Barcelona 1998.
 • I Congreso Nacional de Médicos Acupuntores. VI Curso Internacional de Farmacopea, Acupuntura y Medicina Tradicional China. Sevilla. Juny 1999. Taula Rodona: “Modelos asistenciales en la aplicación de la acupuntura en medicina”. Taula Rodona: “Taxonomia”.
 • “Presentació de la Secció Col·legial de Metges Acupuntors de Barcelona”. 10th World Congress of International Council of Medical Acupuncture an Related Techniques. British Medical Acupuncture Society. Edinburgh, Maig 2002.
 • Ponència: “Traitement de la paralysie faciale”. XVIIIème Congrès d’Acupuncture. Associatión Française pour l’Etyude des Reflexotherapies et de l’Acupunture. Nimes (Francia) Març 2005.
 • Taula Rodona: “El paper de las teràpies complementàries a la patologia de l’aparell locomotor: Acupuntura, Medicina Natural, Homeopatia, Balneoteràpia”. XVIIIé Curs d’Actualització en
 • Atenció Primària. Tallers Pràctics. Monogràfic Aparell Locomotor. ACMSCB. Mataró. Barcelona
 • Comunicació: “Treatment with Acupuncture of testicular Chronic Pain According to the Principles of TCM”. AAMA Symposium/ICMART Congress. Abril 2006. Washington DC.
 • Membre del Comitè Científic del “1r Congrés Internacional Mèdic d’Acupuntura: De la Tradició a la Ciència”. Barcelona 2003.
 • Membre del Comitè Científic del “2n Congrés Internacional Mèdic d’Acupuntura: Recerca i Pràctica Mèdica”. Barcelona 2005.
 • Membre del Comitè Científic del “Simposium Internacional d’Acupuntura Mèdica i tècniques relacionades”. ICMART 2007. Barcelona 2007.
 • Membre del Consell Editorial de “Revista Internacional de Acupuntura” editorial Elsevier-Doyma.
 • Membre del Comitè Científic de “4ª trobada Internacional d’Acupuntura Mèdica” “BMAS Autumn Meeting” ” III Simposio Nacional de Acupuntura de la SAME”. Barcelona 2009.
 • Moderador de la Taula Rodona “Insomnio” i de la Sessió de Comunicacions Lliures de la 4a. Trobada Internacional d’Acupuntura, BMAS Autum Meeting, III Simposio Nacional de Acupuntura de la SAME. Barcelona, Octubre 2009.
 • Taller de “Técnicas de Manipulación de agujas”. VII Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Sociedades Médicas de Acupuntura. FILASMA, XVII Curso Internacional de
 • Acupuntura Farmacopea y Medicina Tradicional China y IV Simposium de SAME. Sevilla 5,6 i 7 de Novembre 2010.
 • Taula Rodona “Present i futur de l’acupuntura”. Update d’Acupuntura. Col·legi de Metges de Barcelona. Febrer 2011.
 • Comunicació: “Types of acupuncture, an attend of classification” ICMART World Congres 2011. La Haia. Holanda. Maig 2011.
 • Membre del Comitè Científic del “5é Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura de Barcelona. Acupuntura un procediment mèdic”. Barcelona 2011.
 • Poster: Medical Acupuncture Section of Barcelona’s Medical College. 30 years promoting the acupuncture progress. Garcia, A. Ferrer, I. Giralt, I. Hernandez, A. Hidalgo, M.J. Peña, P. Sarasà, B. Tegiacchi, M. 5th Bulgarian Acupuncture Congress with International Participation. Sofia, Bulgaria. Octubre 2012.
 • Mesa Redona del II Update d’Acupuntura. Col·legi de Metges de Barcelona. Mayo 2013.
 • Miembre del Comité Científico del “6é Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura de Barcelona. Acupuntura i desordres psicosomàtics”. Barcelona Noviembre 2014.
 • Mesa Redona “Acupuntura, otra herramienta terapéutica”. Jornada “Dolor y Deporte”. CAR Sant Cugat. Febrero 2015.
 • Ponencia: Acupuntura i Biomedicina. VII Jornadas Internacionales Garcia Cugat de Investigación Biomédica, Valencia, Octubre 2016.

 • “Auriculoterapia, auriculopuntura, auriculomedicina”. A. Garcia J. Cuídate. Abril 1996;4 (2): 36-8. Barcelona.
 • “El buen uso de las plantas medicinales”. A. Garcia J. Medicina Clínica. Barcelona. Març 1998.10 (110):399.
 • “Principios de tratamiento de las neoplasias mediante acupuntura”. A. Garcia J. Journal of Traditional Chinese Medicine. Edició en espanyol. El Pulso de la Vida. 2n. trimestre 1998 (16): 52-7.
 • “Acupuntura, una medicina eficaç i mil·lenària”. A. Garcia J. Agrupació. Setembre 1998, (22): 20-2. Barcelona.
 • “Insomni. Medicina Tradicional Xinesa”. Biorritmes. Setembre 2004, (4): 9.
 • “Traitement de la paralysie faciale”. Actes du XVIIIème Congrès d’Acupuncture. Associatión Française pour l’Etyude des Reflexotherapies et de l’Acupunture. Març 2005.87-92.Nimes (França).
 • Ressenya de llibres. Atlas de Acupuntura, Claudia Focks (2ª Edició). Revista Internacional de Acupuntura. Vol. 3, Num. 4, Oct.-ic 2009. 207-8.
 • “Update de Acupuntura”. Revista Internacional de Acupuntura. Vol. 5, Abril-Jun 2011, 87-89.

 • Membre de la Comissió d’Avaluació Externa de la “ Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)”. Portugal 2017.
 • President de la Secció de Metges Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 2010-15.
 • President de la “Societat Científica d’Acupuntura de Catalunya i Balears”. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. CG. 2002-3.
 • Vocal de la “Societat Científica d’Acupuntura de Catalunya i Balears”. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 2003-8.
 • Membre fundador de la Secció de Metges Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
 • President en funcions de la Secció de Metges Acupuntors del COMB, 2008-2010.
 • Vicepresident de la Secció de Metges Acupuntors del COMB, 2001-8.
 • Vicepresident de la “Asociación Hispánica de Médicos Formados en China en Medicina Tradicional China” des de Desembre de 1996.
 • Delegat a Espanya de la Universitat de Medicina i Farmàcia Tradicional Xinesa de Nanjing, República Popular Xinesa, des de l’Agost 1995.
 • Membre de la “Mesa internacional de Taxonomia en Español, sobre Acupuntura y Medicina Tradicional China” des de Juny 1999.
 • Cofundador i Membre de la “Sociedad de Acupuntura Médica de España” des de l’Octubre 1999.
 • Soci de la “Sociedad Española de Acupuntura” des de Desembre 1998.
 • Vocal de la “Comissió d’Acreditació en Acupuntura del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona” des de Maig 2004.

 • Col·laborador del “European TCM Development and Promotion Center” Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa de Barcelona. 2014-2017.
 • Col·laborador del “Grup de Treball en Medicines no Convencionals de la Conselleria de Sanitat”. Generalitat de Catalunya. 2000.
 • Col·laborador del “Grup de Treball en Medicina Tradicional Xinesa (Acupuntura) de la Conselleria de Sanitat”. Generalitat de Catalunya. 2005.
 • Col·laborador expert en medicina tradicional xinesa, Institut Català de Farmacologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Farmacologia Clínica. Barcelona. Febrer 1996.
 • Col·laborador en la correcció de Medicina Tradicional Xinesa, de la “Gran Enciclopèdia Catalana”, la “Hiperenciclopèdia” i de l’Enciclopedia per Internet. Editorial Enciclopèdia Catalana. Juliol 1998.
 • Col·laborador de TermCAT, per la terminologia de Medicina Tradicional China. 2011.

 • Curso de acupuntura y Moxibustión. ‘Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. 1981-84.
 • III Curso Superior de acupuntura tradicional china. Acadèmia de Acupuntura China. Energi. Barcelona. 1988.
 • Primer Seminari sobre el Dolor, medicina tradicional china, acupuntura y moxibustión. Acadèmia de Acupuntura China. Barcelona. 1988.
 • Seminari “Neuropsiquiatria en acupuntura”. Instituto Muntaner. Barcelona. 1988.
 • Seminari de Patologia general y metabòlica en acupuntura. Inst. Muntaner. Barcelona. 1988.
 • “Curso de Auriculoterapia y Auriculomedicina. Grupo de estudios médicos de auriculomedicina”. Barcelona. 1988.
 • Curso superior de acupuntura y Moxibustión. Diagnóstico diferencial. Dra. Radha Thambirajah. Barcelona. 1988.
 • Curso “Acupuntura Cosmética”. Dra. Radha Thambirajah. Barcelona 1988.
 • Curso de Mesoteràpia. Asociación Española Rayo Láser. Barcelona. Novembre 1988.
 • Societat Catalana d’Acupuntura. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: I Curs de Fitoteràpia. Girona. Novembre 1988. Curs de Hidroquantica. Barcelona. Desembre 1988.
 • III Curs d’Acupuntura i tècniques complementaries. Barcelona. Maig 1989.
 • Seminario de Mesoteràpia y Tècnicas de deshabituación. Grupo de estudios médicos de auriculomedicina. Barcelona 1989.
 • III Jornadas de trabajo con Acupuntura. Energi. Barcelona Junio 1989.
 • “II Curso de Farmacopea y Medicina Tradicional China.” Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Sevilla, Escuela Superior de Acupuntura. Colegio de Médicos de Sevilla. 1995.
 • Seminari de “La esencia de la Medicina Tradicional China”. Esc. Sup. de MTC. Facultad de MTC de Pekin. Barcelona. 1995.
 • Curso de “Qigong” bàsic. Universitat de Medicina i Farmàcia Tradicional Xinesa de Nanjing. República Popular Xinesa. Agost 1996.
 • “IV Curso Internacional de Farmacopea y Medicina Tradicional China”. Univ.de Ciencias Médicas de Beijing (China). Departamento de MTC y Acupuntura. Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Sevilla 1997. Interés Cientifico-Sanitario.
 • Cicles de Formació Mèdica Continuada en Acupuntura. Secció Col·legial de Metges Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona: I Cicle: Primer Seminari “Patologia Neurològica” Febrer 1996. II Cicle: Tercer Seminari “Malalties Mentals i Emocionals en Medicina Tradicional Xinesa”. Novembre 1997. III Cicle: Primer Seminari “Fitoteràpia Tradicional Xinesa”. Maig 1998. Segon Seminari “Dietoteràpia Tradicional Xinesa”. Octubre 1998. Tercer Seminari “Oublier le symtome”. Novembre 1999. IV Cicle: Primer Seminari “Pediatria: tractament amb acupuntura de les malalties més freqüents”. Maig 1999. Quart Seminari “Fitoteràpia Tradicional Xinesa”. Maig 2000. Cinquè Seminari “Dolor Muscular Referit”. Novembre 2000.
 • Seminari de Diagnóstico por la Lengua. Salutas SL. Barcelona. 28-29 Març 1998.
 • “V Curso Internacional Farmacopea y Medicina Tradicional China”. Universidad de Ciencias Médicas de Beijing (China). Departamento de MTC y Acupuntura. Colegio Oficial Médicos de Sevilla. Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Sevilla “Huangdi”. Sevilla. 1998.
 • “VI Curso Internacional de Farmacopea y Medicina Tradicional China”. Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Sevilla “Huangdi”. Sevilla. 1999.
 • “Short Course of Acupuncture and Moxibustion”. Hospital Provincial de Medicina Tradicional Xinesa del Jiangsu. Nanjing (República Popular Xinesa) Agost-setembre 1999.
 • Cursos de Formació Continuada en Acupuntura. Secció Col·legial de Metges Acupuntors del Col·legi de Metges de Barcelona: “Tractament del dolor segons la teoria de Canals i Col·laterals” Dr. Daniel Deroc 2001. Acreditat per CCFMCC 1 crèdit. “Estratègies Terapèutiques en la patologia dolorosa del maluc i el genoll” Dr. Pere Marco. 2001. Acreditat per CCFMCC 1 crèdit. “Curs d’acupuntura de les malalties ginecològiques” Dra. Radha Tambarijah. Acreditat per CCFMCC 1,1 crèdits. “Curs Teòric-Pràctic d’Actualització en Auriculoterapia”. Dr. Victorino Martinez Figuereo. 2002. Acreditat 1,2 crèdits CIMS. “Acupuntura Segmentària i Metodologia de la Investigació”. Dr. Mike Cunmings. Febrer 2004. “Trastorns Psicològics Menors: Tractament Acupuntural i algunes Fórmules Mèdiques”. Dr. François Beyens. Barcelona Juny 2004. Acreditat 1 crèdit CIMS. “Malalties Cròniques en Acupuntura”. Dra. Radha Tambarijah. Acreditat per CCFMCC 1,3 crèdits. Maig 2006. “Criteris Diagnòstics de la Patologia Dolorosa del Sistema Osteo-Muscular”. Dr. Pere Marco. Juny 2010. “Aproximació als Trigger Points”. Dr. Marcelo Tegiacchi, Tomàs Tegiacchi. Maig 2011. Curs Pràctic Intensiu d’Acupuntura Contemporània per a problemes comuns de l’Aparell Locomotor. Col·legi de Metges de Barcelona. Barcelona. Maig 2003.
 • “Jornades sobre Acupuntura, Salut i Societat”. Secció Col·legial de Metges Acupuntors del COMB, Societat Científica d’Acupuntura de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. Barcelona Juliol 2004.
 • Cursos de Formació Continuada en Acupuntura de la Societat Científica d’Acupuntura de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears: “Referències Miofascials i Energètiques en el dolor d’Espatlla”. Dr. Pere Marco. Març 2004. “Acupuntura amb un punt únic: Canal de Du Mai”. Dra. C. Martorell. Novembre 2004. “Acupuntura amb punt únic: Canal de Ren Mai”. Dra. C. Martorell. Novembre 2005. “Aplicacions Pràctiques dels Canals Irregulars”. Dr. Bernard Desoutter. Febrer 2006. “Tècniques d’estimulació en Acupuntura”, Dr. Rafael Cobos. Juny 2006. “Els punts del canal de Pulmó”. Novembre 2006. “Combinació de punts”. Dr. J.A. Roquet. Abril 2007. “Electroacupuntura. Aplicacions pràctiques”. Octubre 2007. “Els meridians extraordinaris. Comprensió, diagnòstic i tractaments”. Desembre 2007- Gener 2008. “Tractament del dolor amb auriculoterapia”. Març 2008. “I Jornades Pràctiques d’Acupuntura” . Juny 2011. “Estratègies terapèutiques en els trastorns emocionals”. Philippe Sionneau. Barcelona Novembre 2013.
 • Curs de Manopuntura Coreana. CENAC 20 Desembre 2014. Barcelona.
 • Seminari “Sistema de Acupuntura del Dr. Hu Guang” 6-7 Febrer 2015. Barcelona

 • Jornada de Reflexoteràpia. Dr. F.M. Kowaks. Societat Catalana d’acupuntura de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona. 1989.
 • Jornada sobre “Circulación del Qi en el interior. Tratamiento de las coxalgias y lumbalgias en MTC”. Centro Médico de Acupuntura Tradicional. Bernard Auteroche. Barcelona. Juny 1995.
 • “IV Congreso Internacional de Medicina Tradicional China. Fund. Europea de MTC”. Barcelona. Setembre 1996.
 • “V Congreso Internacional de Medicina Tradicional China. Fund. Europea de MTC”. Barcelona. Setembre 1997.
 • Jornada sobre ” Enfermedades mentales en Medicina Tradicional China”. Centro Médico de Acupuntura Tradicional. Bernard Auteroche. Barcelona. Setembre 1997.
 • “Jornades Hispano Chinas sobre Medicina Oriental i Occidental. Intercmbio de ideas y experiencias entre la medicina oriental y occidental en 1998″. Universitat Barcelona. Juny 1998.
 • WFAS’98 International Acupuncture Symposium. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies. Barcelona Octubre 1998.
 • 1er. Simposium Nacional de Medicina Ecológica (Ecomedicina). Fundació Imhotep. Creu Blanca. Barcelona, Octubre 1998.
 • I Congreso Nacional de Médicos Acupuntores. VI Curso Internacional de Farmacopea, Acupuntura y Medicina Tradicional China. Sevilla. Juny 1999.
 • Congreso Medicina Naturista.”El Dr.Eduardo Alfonso y la medicina naturista del siglo XX, estudio de su perspectiva legal y la proyección en los sistemas médicos europeos”. Saragossa 2000.
 • XVII Congrés de Medicina Naturista. “Medicina Naturista e Inmunologia”. Barcelona. 2000. 1,5 crèdits CCFMCC.
 • 16º Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Octubre 2000.
 • 10th World Congress of International Council of Medical Acupuncture an Related Techniques. British Medical Acupuncture Society. Edinburgh, Maig 2002.
 • 2º Congreso Internacional de Medicina Tradicional China (PEFOTS), VII Congreso Internacional de Medicina Tradicional China (Fundación Europea de MTC). Barcelona. Octubre 2002.
 • 1r. Congrés Internacional Médico d’Acupuntura. 3,7 crèdits CCFMC. Barcelona, COMB, Maig 2003.
 • Jornades d’Intercanvi D’experiències d’Acupuntura. Associatión Française pour l’Etyude des Reflexotherapies et de l’Acupunture- Societat Científica d’Acupuntura de Catalunya i Balears. Figueres. Setembre 2003. 2,5 crèdits CCFMC.
 • Les Primeres Jornades de Càncer i Medicines Complementàries. «Evidencia Científica i Models d’Integració en Oncologia. Secció Col·legial de Metges Acupuntors del COMB, Associació Catalana per a la Recerca Oncològica i les Seves Implicacions Sanitàries i Socials (ACROSS). Barcelona Febrer 2005. 1 Crèdit CCFMC.
 • XVIIIème Congrès d’Acupuncture. Associatión Française pour l’Etyude des Reflexotherapies et de l’Acupunture. Nimes (França) Març 2005.
 • 2º. Congrés Internacional Mèdic d’Acupuntura. 3,7 crèdits CCFMC. Barcelona, COMB, Juny 2005.
 • 18th Annual AAMA Symposium/ICMART XII Medical Acupuncture Congress – The Expanding Horizon of Acupuncture. Washington DC. Abril 2006.
 • Simposi de Tardor. British Medical Acupuncture Society, Secció Col·legial de Metges Acupuntors del COMB. Octubre 2006. 2 Crèdits CCFMC.
 • I Simposio Nacional de Acupuntura Médica. Reunión Cientifica de SAME. Madrid, Desembre 2006.
 • Simposi Internacional d’Acupuntura Mèdica i Tècniques Relacionades. ICMART 2007. Barcelona Juny 2007.
 • XI Congres de la FAFORMEC. “Les sept orifices de la tete » Paris Desembre 2007.
 • ICMART XIII World Congress 2008. Budapest. Octubre 2008.
 • ICMART 2009 – Internacional Congres in Medical Acupuncture. Tessalònica Maig 2009.
 • 4a. Trobada Internacional d’Acupuntura, BMAS Autum Meeting, III Simposio Nacional de Acupuntura de la SAME. Barcelona, Octubre 2009.
 • VII Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Sociedades Médicas de Acupuntura. FILASMA, XVII Curso Internacional de Acupuntura Farmacopea y Medicina Tradicional China y IV Simposium de SAME. Sevilla Novembre 2010.
 • Update d’Acupuntura. “Present i futur de l’acupuntura”. Col·legi de Metges de Barcelona. Febrer 2011.
 • “ICMART World Congres on Medical Acupuncture”. La Haia, Holanda. Maig 2011.
 • “5é Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura de Barcelona. Acupuntura un procediment mèdic”. Barcelona 2011.
 • XV Congress on Medical Acupuncture-ICMART 2012. Atenes, Grècia. Maig 2012.
 • 5th European Congress for Integrative Medicine. Florència, Italia. Setembre 2012.
 • 5th Bulgarian Acupuncture Congress with International Participation. Sofia, Bulgaria. Octubre 2012.
 • CAMBRELLA Final Conference Brussels, The Roadmap for European CAM Research. 29th November 2012.
 • 8th annual International Congress of Complementary Medicine Research. London Abril 2013.
 • II Update d’Acupuntura. Col·legi de Metges de Barcelona. Maig 2013.
 • “ICMART Congres 2013” “Medical Acupuncture and related thecniques-Terapeutic options during 2nd half of life” Bilrothhaus, Viena. Novembre-Desembre 2013.
 • “ XVI ICMART Congres on Medical Acupuncture” 2013” Istanbul, Turquia. Juny 2014.
 • “6é Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura de Barcelona: Acupuntura i desordres psicosomàtics”. Barcelona Novembre 2014.
 • III Update d’Acupuntura. Update Dolor i Acupuntura. Col·legi de Metges de Barcelona. Maig 2013.
 • VII Jornadas Internacionales Garcia Cugat de Investigación Biomédica, Valencia, Octubre 2016.
 • 7é. Congrés Mèdic Internacional d’Acupuntura de Barcelona. Acupuntura i Oncologia. Barcelona. Noviembre 2016.
 • 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. Girona. Novembre 2016.

 • Català. Matern.
 • Espanyol. Batxillerat.
 • Anglès. Batxillerat. Escola Oficial de Idiomes. ESADE.
 • Xinés. Mandarí. Especialització en Xinés Mèdic. Universitat Normal de Nanjing. R.P. Xinesa.
 • Francès. Universitat de Barcelona.
 • Italià. Autodidacta.

 

 

Si vol veure i descarregar el seu currículum sencer cliqui aquí.
Si vol demanar hora per una primera visita cliqui aquí o contacti amb nosaltres.