Evidències científiques

Evidències científiques sobre Acupuntura

Cada dia apareixen més evidències científiques sobre l’eficàcia del tractament amb Acupuntura de diverses malalties. Actualment es poden trobar a múltiples revistes científiques internacionals, destacant les de la Xina i les dels primers països del mon occidental.

Podem veure un recull demostratiu d’aquestes evidències a les Conclusions de les Jornades d’Update en Acupuntura que es van fer al Col·legi de Metges de Barcelona.

Conclusions FINALS Update Acupuntura 2001 (link)

Conclusions FINALS Update Acupuntura 2003 (link)

 

A més a altres patologies en que encara que s’hagi recollit prou evidència científica de la seva eficàcia, sí que tenen prou evidència clínica. Així la Organització Mundial de la Salut (OMS) aconsella utilitzar-la en diferents patologies

Recomanacions OMS (link)

 

També és molt interesant veure el informe de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Informe AQuAs (link)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tots els estudis sobre l’acupuntura, destaquen els fets sobre les malalties de l’aparell musculo-esqueletic en les que es poden veure els clars beneficis que pot aconseguir l’acupuntura tant en la lumbàlgia crònica com a l’aguda inespecífica. Aquests estudis han determinat que a Alemanya l’acupuntura sigui coberta per les companyies d’assegurances mèdiques i que la guia pràctica NICE del «National Institute for Health and Care Excellence» britànic, la recomani per aquests casos. També en el dolor d’espatlla l’acupuntura millora a curt termini el dolor i la funcionalitat articular.

A l’osteoartitis de les articulacions perifèriques, sobretot a la del genoll, els estudis mostren els millors resultats de l’acupuntura i amb menys cost respecte als tractaments habituals.

També a les cervicàlgies hi ha una efectivitat clarament demostrada i és menys costosa.