Acupuntura Mèdica

L’Acupuntura és la part més coneguda de la Medicina Tradicional Xinesa i que tracta les diferents patologies col·locant unes agulles molt fines a uns determinats punts del cos. Aquests punts d’acupuntura es tan distribuïts per tota la superfície corporal i connecten amb totes les diverses parts del cos a on es dirigeixen els efectes terapèutics.

Al puncionar aquests punts s’aconsegueix desencadenar la secreció i o inhibició de diferents substàncies com citoquines, bradiquinines, pèptids i hormones entre altres, que produeixen efectes locals i que com també son neuro-mediadores i neuro-modul·ladores, actuen a altres zones del cos més llunyanes.

 

Com actua l’acupuntura mèdica?

L’Acupuntura actua corregint aquells possibles desequilibris de les diferents parts del cos ocasionats per diverses causes, tant internes com externes. Tracta una gran diversitat de patologies sigui quina sigui la seva etiologia. L’efecte de l’acupuntura arriba a ser curatiu per a moltes malalties agudes, i a les cròniques a part de millorar la simptomatologia, procura aturar el procés patològic i afavorir els mecanismes defensius per aconseguir una qualitat de vida millor.

L’acupuntura tracta les malalties mitjançant la col·locació d’agulles molt fines a diferents punts del cos.

Pràctica de l’Acupuntura

A la pràctica mèdica diària del nostre Centre Mèdic d’Acupuntura de Barcelona, i abans de fer el tractament, estudiem detalladament la persona i la seva malaltia tenint en compte el conjunt de la seva simptomatologia. Individualitzem i valorem les característiques pròpies de cada pacient per poder arribar a un diagnòstic el mes precís, que ens permeti aconseguir els millors beneficis terapèutics.

Abans de fer el tractament, al nostre Centre Mèdic d’Acupuntura, fem un estudi detallat de la persona i de la seva patologia considerant la globalitat de la seva simptomatologia. Personalitzem i considerem totes les peculiaritats personals de cada pacient per poder elaborar el diagnòstic de la patologia el mes acurat possible per així poder aconseguir els màxims beneficis terapèutics.